Er ging wat mis tijdens de laatste bewerking.

Bezig…
Start

U kunt hier anoniem producten aanvragen. U dient ter controle ‘Ik ben geen robot’ aan te klikken. Daarna kunt u producten aanvragen.

Als particulier kunt u hier de volgende producten aanvragen:
- Dagvergunning voor parkeren op alle vergunninghouder en betaalde parkeerplaatsen
- Dagontheffing toegang binnenstad

Als bedrijf kunt u hier de volgende productenaanvragen:
- Aannemersdagvergunning
- Dagvergunning voor parkeren op vergunninghouder en betaald parkeerplaatsen in alle regulering gebieden
- Dagontheffing toegang binnenstad
- Dagontheffing Milieuzone


Producten die u hier aanvraagt, kunt u op een later moment niet wijzigen of opzeggen. Betaalde kosten kunnen niet gerestitueerd worden. Controleer uw gegevens dus goed voordat u een aanvraag indient.

Wacht tot de aanvraag verspringt van "in bewerking" naar geldige vergunning/ontheffing. Pas dan is uw aanvraag afgerond en kunt u na "klikken" op de vergunning een bevestiging downloaden als ontvangstbewijs.

Particulieren